ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

A www.pgs.hu Webáruházat az
Arašid spol. s r.o. üzemelteti,
Székhelye és postai címe: Lazovná 69, 97401 Besztercebánya (Banská Bystrica), Szlovákia

Bejegyezte a besztercebányai cégbíróság, részleg: Sro, betét szám: 7714/S
Cégjegyzékszám: 36054241
Adószám: SK2020095605

Tárhelyszolgáltató címe:
VSHosting s.r.o.
Sodomkova 1579/5
102 00 Praha 10
Tárhelyszolgáltató elérhetőségei:
Telefonszáma: +420 246 035 835
Weboldala: https://www.vshosting.cz
Email címe: podpora@vshosting.cz

Felügyeleti szervünk:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

Ezen szerződés tárgya áru interneten történő adás-vétele az üzemeltető online áruházában. A vásárló lehet természetes személy, fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy és vállalkozó - jogi személy.

Tekintettel arra, hogy a hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:78. § 1. bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, a Weboldal Üzemeltető kinyilvánítja, hogy felhívja leendő ügyfelei figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek elérhetőek a www.pgs.hu weboldalon.

A Vevő fogyasztó és az eladó közötti ezen Szerződési Feltételekben nem tárgyalt jogviszonyait a Ptk., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), előírásai alkalmazandók. A Vevő vállalkozó - jogi személy és az eladó közötti ezen Szerződési Feltételekben nem tárgyalt jogviszonyait a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyvének Tt. 513/1991 számú ;törvény hatályos rendelkezései határozzák meg.

Érvényes közösségi adószámmal vásárló vállalkozó - jogi személy megrendeléseit a kettős ÁFA fizetés elkerülésének érdekében ÁFA nélkül teljesítjük. Az ÁFA fizetési kötelezettség a Tt. 222/2004 számú törvény § 43. alapján a Vevőre hárul. Ilyen megrendeléseket kizárólag a Vevő vállalkozáshoz - jogi személyhez köthető címre áll módunkban kézbesíteni. Amennyiben a kézbesítési cím eltér a közösségi adószámhoz regisztrált címtől, szükséges a kézbesítési cím vállalkozáshoz tartozásának igazolása érvényes cégjegyzék kivonattal.

2. Szerződéskötés

A szerződéskötés nyelve a magyar.

Az Arašid spol. s r.o. a Webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján. Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén az Arašid spol. s r.o. semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető.
A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül, regisztráció után van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Arašid spol. s r.o. jogosult, de nem köteles a Vevő kérésére, emailen, telefonon, keresztül megkötni a szerződést. Szerződést - természetes személy Vevő esetén - nagykorú Vevő köthet. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az Arašid spol. s r.o. tudomására jut, hogy szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését az Arašid spol. s r.o. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Webáruházban található Személyes adatok módosítása menüpontban. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek.

A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. Az Arašid spol. s r.o. képviselője által szóban adott tájékoztatás nem minősül az Arašid spol. s r.o. által tett jogi nyilatkozatnak. A Vevő azzal, hogy „kosárba teszi“ az Arašid spol. s r.o. által működtetett Webáruházban megjelenő terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) ajánlatot tesz az Arašid spol. s r.o.-nak. A Vevő megváltoztathatja vagy törölheti a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat. A szállítás megrendelője az ügyfél, aki beleegyezését adja, hogy a tőlünk rendelt árura a nevében az általa megadott címre szállítást rendelünk. Az Arašid spol. s r.o. az elküldött megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt az Arašid spol. s r.o. nem iktatja. Az Arašid spol. s r.o. a szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el („Rendelésszám”). Az Arašid spol. s r.o. a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni az Arašid spol. s r.o.-tól.

3. A megrendelés elkészítése, adatbeviteli hibák javítása

Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket és kattintson a „Kosárba tesz” gombra. A kattintás után át fogjuk irányítani a kosárba, ahol láthatja a kosárba tett terméket és megerősítheti a megrendelését.
Amennyiben további termékeket is vásárolni kíván, kattintson a "Vásárlás folytatása" gombra, majd keresse meg a kívánt terméket és kattintson a „Kosárba tesz” gombra. A kattintás után át fogjuk irányítani a kosárba, ahol láthatja a kosárba tett terméket és megerősítheti a megrendelését. Ha mégsem választana más terméket, akkor a kosárba a „Bevásárlókosár” gombra kattintva, ami a jobb felső sarokban található, tud visszatérni. Szintén itt jelenik meg a kosárban lévő termékek mennyisége és a megrendelés értéke.
A kosárban ellenőrizze annak tartalmát, a kiválasztott termékek helyességét és mennyiségét. Szintén itt tudja módosítani a kosár tartalmát, a megrendelt mennyiséget. Amennyiben valamit szeretne a kosárból eltávolítani, jelölje be az előtte található „Eltávolít” mezőt, majd kattintson az „Újraszámol” gombra.

Amennyiben a kosárban lévő áru megfelel az elképzeléseinek, és meg szeretné azt vásárolni kattintson a „Vásárlás befejezése” gombra.
A "SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS" lépésnél ellenőrizheti, és szükség esetén módosíthatja a szállítási és fizetési módot. A szállítási mód kiválasztásához elég a kiválasztott mód melletti körbe kattintani. Ugyanígy választható ki a megfelelő fizetési mód is.
A kapcsolattartó adatok kitöltéséhez és/vagy a már meglévő fiókba való bejelentkezéshez kattintson a „Megrendelés folytatása” gombra.

Ha korábban már vásárolt nálunk, lehetősége van bejelentkezni a felhasználói fiókjába, az Ön által választott email és jelszó kombinációval. Ez a lehetőség a korábban megadott adatokat fogja használni. Ha időközben esetleg elfelejtette a jelszavát, válassza az „Elfelejtett jelszó” lehetőséget. Ez a funkció új jelszót generál, amit egy automatikus emailben küld el a rendszer a megadott email címre. FIGYELEM! Előfordulhat, hogy a jelszót tartalmazó email a „Kéretlen levelek / spam” mappába kerül. Ha még korábban nem vásárolt nálunk, új megrendelő, akkor töltse ki az adatlapot. Az adatlap kitöltése során figyeljen, hogy az adatait pontosan adja meg, mert ezeket az Ön által megadott adatokat fogjuk megjeleníteni a számlán és ezeket továbbítjuk a futárszolgálat felé is.
A harmadik, „Cím” lépésben ellenőrizheti a regisztrációs adatait. Eltérés esetén szintén itt van lehetősége azok módosítására is. Ha a regisztrációkor megadott címtől eltérő címre szeretné kézbesíttetni a csomagot., kattintson a "KÉZBESÍTÉSI CÍM" gombra. Ezután egy rövid adatlap jelenik meg, amit ki kell tölteni. A kitöltés után kattintson az „Új cím mentése” lehetőségre. Ha minden rendben kattintson a „Megrendelés folytatása” gombra.

Az utolsó lépés a „Rendelés megerősítése”. Itt láthatja az összes megadott adatot - számlázási cím, kézbesítési cím, választott szállítási és fizetési mód, megrendelt termékek - összefoglalva. Innen még lehetősége van visszatérni egy korábbi lépésre a megrendelési folyamatban, ha valamelyik adatot módosítani szeretné. Az adatok helyességének ellenőrzése után kattintson a "Megrendelés fizetési kötelezettséggel" gombra. Ezután hamarosan SMS és email értesítést fog kapni arról, hogy a megrendelése hozzánk beérkezett. Ez nem jelenti a megrendelés általunk való elfogadását. Annak elfogadásáról és a teljesítés várható idejéről a megrendelés feldolgozása után egy másik emailben fogjuk értesíteni.

4. A megrendelés feldolgozása

A megrendelés leadását követően SMS és email értesítést fog kapni arról, hogy a megrendelése hozzánk beérkezett. Ez nem jelenti a megrendelés általunk való elfogadását. Annak elfogadásáról és a teljesítés várható idejéről a megrendelés feldolgozása után egy másik emailben fogjuk értesíteni.
A beszerzők feldolgozzák az Ön megrendelését, ellenőrzik a megrendelt áruk elérhetőségét és az eladási ár helyességét. Ha mindent rendben találunk, a megrendelést telefonon vagy emailben megerősítjük, amellyel elfogadjuk a megrendelést. Amennyiben minden megrendelt termék a központi raktárunkon van, a megrendelés haladéktalanul továbbmegy a rendszerben, elkészítjük a kiszállításhoz. Ha a megrendelt termékek némelyike vagy mindegyike nincs a központi raktárunkon emailben informálni fogjuk a beraktározás várható dátumáról.

A megrendelés akkor kerül feldolgozásra a kiszállításhoz ha a következő feltételek teljesülnek:

Minden megrendelt termékből van szabad darab a központi raktárunkon. A hiányzó termékek beraktározásának várható dátuma nem módosult, és a beérkező áruk munkanap 15 óráig megérkeztek. A megrendelés befutott munkanapon 15:59 óráig. Ez esetben még az adott munkanapon át tudjuk adni a futárszolgálatnak a csomagot.

A megrendelés számlázásra kerül, a szállítólevél továbbításra kerül a raktárnak, ahol a megrendelést becsomagolják és a csomagot elindítják. A csomag indításáról emailben értesítést küldünk.

5. A megrendelés kiszállítása

A raktárban a megrendelést becsomagolják és a fizikai csomagot átadják a futárszolgálatnak. A csomag elkészültéről emailben értesítjük a megrendelőt. Az email tartalmazza a csomag adatait, annak számát is. A csomag ideális esetben a kiszállítást (futárnak való átadást) követő munkanapon kerül kézbesítésre az Ön által megjelölt címen. A csomag az emailben található csomagszám alapján követhető a futárszolgálat csomagkövető rendszerében. A csomagkövetéshez a linket szintén tartalmazza az email.

6. Előrendelés

Az előrendelés olyan termék megrendelése, ami még piaci bevezetés előtt áll, de harmadik fél által közölt információk alapján nagy valószínűséggel a jövőben beraktározásra kerül. A beraktározás várható dátuma, a termék ára, a termék tulajdonságai, a csomag tartalma csak tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A megrendelő által előrendelés elérhetőséggel ellátott termékre leadott megrendelést rezervációként tartjuk nyilván az adott termékre, ezen megrendelés leadása nem jelenti szerződés létrejöttét a távollévő felek, a megrendelő és az eladó között. Az előrendelések esetében az eladó fenntartja a jogot az ár, a szállítási dátum, a csomag tartalma és/vagy a termék jellemzőinek, tulajdonságainak módosítására az adott termék beraktározásáig. Ezen változásokról az eladó a megrendelőt haladéktalanul értesíteni fogja. A megrendelést az eladó saját magára kötelező érvényűnek csak a megjelenés napján a megrendelés e-mailes vagy telefonos formában történt kölcsönös megerősítés után tekinti.

7. Adatkezelés, adatvédelem

Az Arašid spol. s r.o. kijelenti és szavatolja, hogy minden személyes adatot bizalmas adatként kezel és azokat csak a Vevővel történő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez (beleértve az Arašid spol. s r.o. és annak szerződéses partnereivel közösen végrehajtott marketing tevékenységeket is) használja fel. Az Arašid spol. s r.o. a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé és nem adja ki harmadik személyek részére, kivéve, ha a személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges a megrendelt termékek kiszállításához vagy a fizetés lebonyolításához (név, számlaszám, szállítási cím) vagy speciális marketing célokra. A személyes adatok kezelése során az Arašid spol. s r.o. a Vevőa személyiségi jogainak tiszteletben tartásával jár el, így különösen tiszteletben tartja az emberi méltósághoz való jogot és védi a magánéletet az illetéktelen beavatkozásoktól. A Vevő a megrendelés leadásához és marketing célokra önkéntesen adja meg személyes adatait, mely személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adott szerződés teljesítéséhez és az Arašid spol. s r.o. marketing céljaira az Arašid spol. s r.o. összegyűjtse, tárolja és feldolgozza az így megadott adatait, illetve részére azok felhasználásával telemarketing útján, szöveges üzenettel és egyéb marketing információval keresse meg.
A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható Bolt Programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

8. Szállítás, kézbesítés

Az adásvételi szerződéssel az Arašid spol. s r.o. vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a digitális tartalmat/licencet a Vevő részére szolgáltatja. Az Arašid spol. s r.o. a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve vagy elektronikus úton (digitális tartalom esetében) szállítja ki. Amennyiben a szállítás a várható időpontig Arašid spol. s r.o. érdekkörén kívüli esemény (vis maior) miatt (Vis maior: Olyan esemény, ami eladó elvárható ellenőrzési tevékenységén kívül esik, különösen a földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás, vagy egyéb természeti katasztrófa, sztrájk, munkaügyi blokád vagy egyéb, harmadik fél ipari tevékenysége, zavargás, lázadás, tüntetés, terrortámadás vagy annak veszélye, háború, háborúval való fenyegetés vagy arra való előkészület, illetve a telefonhálózat, vasútvonalak, vízi, légi, földi szállítási útvonal meghibásodása vagy használhatatlanná válása.) nem teljesül, Arašid spol. s r.o. tájékoztatja az Ügyfelet az új kiszállítási időpontról.
Megrendelés után a regisztrációnál megadott email címre haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló emailt küldünk, amely tartalmazza a megrendelt termék(ek) felsorolását, mennyiségét, árát, a kiszállítás módját, számlázási és szállítási nevet, címet, a szállítási költséget és a küldemény átvételekor a futárnak fizetendő végösszeget.

Az Arašid spol. s r.o. a következő szállítási módokat kínálja:

Szállítási módok:
a. Futár által való kézbesítés
A csomagot a futárszolgálat ő általa meghatározott futára kézbesíti Önnek az Ön által a megrendelés során megadott szállítási címre. A csomag kézbesítése általában a raktárunkról való kiszállítást követő munkanapon történik. A futárszolgálat és mi is emailben értesítjük a csomag érkezéséről a címzettet, rendszerint a kézbesítést megelőző munkanapon. A kézbesítés napján a futárszolgálat a kézbesítés előtt SMS - t küld, míg a futár telefonon is értesíti a címzettet a csomag érkezéséről.
Az utánvétes csomag szállítás díja 1.590,- Ft / csomag
CardPay online kártyás fizetés esetén a szállítás díja 1.190,- Ft / csomag
A szállítást a GLS futárszolgálat végzi munkanapokon, főleg 8-17 óra között. A kiszállítás helye szerinti, illetve a szlovákiai munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik. Rendeléssel kapcsolatos információkért hétköznaponként 9 - 17 óra között a +36 1 999 34 09 telefonszámon, az uzlet@supergamer.hu email címen tud bennünket elérni.
Vevő jogi személy esetében az Arašid spol. s r.o. teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az Arašid spol. s r.o. a futárszolgálat részére átadja és a Vevő jogi személy részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vevő jogi személyre engedményezi. Fogyasztók esetében az Arašid spol. s r.o. teljesítése akkor történik meg, miután Vevő fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.
Amikor Vevő átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vevő - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vevő a hibás kiszállítást elfogadja köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását.
A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az uzlet@supergamer.hu email címre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni az Arašid spol. s r.o. részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza Vevő szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben az Arašid spol. s r.o. jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

b. CD kulcs azonnali kézbesítés
A CD kulcs azonnali kézbesítés szállítási módot digitális tartalom megrendelése esetén választhatja a megrendelő. Ez esetben fizikai csomag nem kerül kézbesítésre, a digitális tartalom aktiváló kódját emailben küldi el a rendszer a regisztrációkor megadott email címre. Ez a szállítási mód csak CardPay online fizetési mód esetén választható.
A tranzakciós díj ehhez a szállítási módhoz 390,- Ft

9. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online Webáruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák), azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vevő választása szerint a „Kosárban“ feltüntetésre kerül.
Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek.
Vásárló tudomásul veszi, hogy az Arašid spol. s r.o. és Vevő között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben, amennyiben a Vevő által megrendelt termékek ára az Arašid spol. s r.o.belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az Arašid spol. s r.o. a Vevőt tájékoztatja.
Az Arašid spol. s r.o. fenntartja a jogot, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről az Arašid spol. s r.o. a Vevőt tájékoztatja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben.

10. Fizetés, a számla kiegyenlítése

Áruházunk a következő fizetési módokat kínálja:

a. Fizetés az áru átvételekor (utánvét)
A számla ellenértékét az áru átvételekor kell a kézbesítőnek (futár) megfizetni. A futárnál az áru ellenértéke készpénzzel fizethető. A számlát a kiszállítást megerősítő email mellékletében találja, amit a csomag kézbesítését megelőző munkanapon küld ki a rendszer. A csomagban a szállítólevél van. A számla végösszege tartalmazza a szállítási díjat is!

b. Banki előreutalás
Amennyiben szeretne előreutalással fizetni, ezen igényét kérjük a megrendelés megjegyzés rovatában jelezze. A megrendelés feldolgozása után módosítjuk a fizetési módot. Az összes megrendelt termék központi raktárra érkezését követően proforma számlát küld a rendszer, amin minden, az utaláshoz szükséges adatot megtalál. Az összeg jóváírását követően a rendszer automatikusan elindítja a csomagot. A csomag kézbesítése legkésőbb a jóváírást követő második munkanapon esedékes. Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy minden esetben a vásárolt árunak megfelelő pontos számlát is küldünk, ezt kérni külön nem kell.

c. Bankkártyás fizetés
A CardPay fizetés révén biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott termékek megrendelése után a Vevőt a Tatra Bank biztosított weboldalára irányítjuk, ahol a bank által használt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A rendszer magyarországi bankok által kiadott VISA és MasterCard típusú kártyákat fogad el.
Fontos! A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetében fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
Abban az esetben, ha olyan terméket próbál bankkártyával kifizetni, mely a termék adatlapja szerint jelenleg nincs raktáron (központi vagy külső raktár), a bankkártyás fizetés nem lehetséges, mivel rendelés teljesítése elhúzódhat. Bankkártyás, online fizetéssel csak a 100 EUR összértékhatárt meg nem haladó megrendelések egyenlíthetők ki. Előrendeléseket nem lehet bankkártyával fizetni, mivel azon termékek ára és megjelenési dátuma a kiadó jogaiból fakadóan bármikor változhat, amiért cégünk felelősséget nem tud vállalni.

11. Szavatosság és jótállás (garancia)

A reklamációs osztály elérhetőségei:
Postai címe: Arašid spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Besztercebánya (Banská Bystrica), Szlovákia
(munkanapokon: 9:00-17:00h )
Tel.: +36 1 999 34 09
email: uzlet@supergamer.hu
Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról

a. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
pgs.hu: Az Arašid spol. s r.o. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
pgs.hu: választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
pgs.hu: köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 12 hónap, de legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
pgs.hu: a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
pgs.hu: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Arašid spol. s r.o. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b. Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Amennyiben a megrendelésével vagy a megrendelt termékkel kapcsolatban reklamálni szeretne a fenti elérhetőségéken tudja ezt megtenni. A reklamációt minden esetben írásban kell kezeljük, ezért kérjük, hogy a panaszát elsősorban írásban közölje velünk a fent jelezett email címen. Ha lehetőség van rá, akkor a panasz leírásával együtt fotó(ka)t is mellékeljen az emailhez.
Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt.

Ellenkező kikötés hiányában, a Vevő fogyasztó jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre:
a. olyan hibákra, melyre tekintettel a vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
b. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
c. a szokásos használat során keletkezett hibákra, amelyek a Vevő fogyasztó számára már az átvételkor nyilvánvalóvá váltak; vagy
d. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

Az Arašid spol. s r.o.-tól vásárolt digitális tartalmak használatával kapcsolatban (beleértve a szoftver, PC, játékkonzol stb.) Vevő köteles betartani a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeket és az adott termékre vonatkozó szerzői jogi és egyedi licenc feltételeket (pl.: EULA). Amennyiben Vevő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy valamennyi kárért felelős és büntetőjogi következményekkel is számolhat.

A digitális tartalom természetes személy vásárlói (akik kizárólag magánszemélyek lehetnek) akár közvetetten vagy közvetlenül, kizárólag csak személyes használatra és egyéb nem gazdasági vagy üzleti haszonszerzési célra jogosultak a digitális tartalmat használni, kivéve ha a licenc feltételei erről másként nem rendelkeznek. Vásárló nem jogosult lemásolni vagy más módon reprodukálni, további másolatokat, kivonatokat készíteni és megváltoztatni a megvásárolt digitális tartalmat a szerzői joggal, vagy más jogi szabályozással vagy a licenc használati feltételekben meghatározottakkal ellentétesen. A digitális tartalomhoz való hozzáférés megtagadható vagy a licenc használat deaktiválható, ha a digitális tartalom illegális tevékenység eredményeként került a felhasználó birtokába.

A jelen ÁSZF rendelékezései vonatkoznak az Arašid spol. s r.o. által Vevő részére ajándékként adott digitális tartalmakra is.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Arašid spol. s r.o. által forgalmazott termékek elsősorban Szlovákiában való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek.
A Vevő tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket az a Arašid spol. s r.o. címére (Arašid spol. s r.o. Lazovná 69., 97401 Banská Bystrica, Szlovákia) kell visszaküldenie.

12. Garanciavesztés

A Vevő tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a terméket a Vevő és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a termék tulajdonságait megváltoztatja, a terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a termék hibájának megjavítása, továbbá ha a terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, vagy az Arašid spol. s r.o. által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.
- Nem rendeltetésszerű használat. Ennek minősül a termék gyári alapbeállításait meghaladó teljesítményen történő használat (más néven túlhajtás), illetve a termék gyártója által megadott paramétereken túli mechanikai és/vagy elektromos terhelés, illetve nem a célnak való felhasználás.
Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, rozsda, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van.

Nem garanciális hibák: - A vásárló hardver/szoftver környezetében nem működő, egyébként hibátlan termék.
- Meghajtó program, szoftver és BIOS frissítés.
- Poros, nedves környezetben való használat, szakszerűtlen kezelés, tárolás
- Használt termékek vásárlása esetén nem garantáljuk a programokhoz kapcsolódó, internetes kódok működését, plusz tartalmak és támogatások elérését.

A szoftverekkel kapcsolatos szerzői jogvédelem miatt bizonyos kérdésekben (pl. bárminemű kód, felhasználói fiók vagy használati kérdés) kizárólagosan (közvetítő közbeiktatása nélkül) a felhasználási jogot biztosító (magyar) kiadó az illetékes. A kiadók technikai támogatásainak elérhetősége (valamint a magyar képviseleté is) mindig megtalálható a konkrét szoftver csomagolásán (felírat vagy címke), illetve kézikönyvében. Kérjük mindig egyeztessen telefonon vagy e-mailben a magyar képviseletekkel mielőtt személyesen felkeresné őket.

Amennyiben a játék működésében egyéb probléma merül fel (pl. "bugok", fagyás, telepítési problémák stb.), vásárlóink a forgalmazó hazai képviseletéhez fordulhatnak a további segítség kapcsán. Általánosságban a kiadók elérhetőségei a következők:

Electronic Arts technikai segítségnyújtás:
telefon: 06-1/505-9550 (munkanap általában 12-21 óráig) vagy https://help.ea.com/hu/

Sony technikai segítségnyújtás:
telefon: 06-1/814-4800, e-mail: support.hu@eu.sony.com

Microsoft Xbox technikai segítségnyújtás:
telefon: 06-80/018-590 vagy https://xbox.com/hu

Activision technikai segítségnyújtás:
közvetlenül Activision illetve Steam nyújtja, angol nyelven: https://support.activision.com/ és https://support.steampowered.com

Blizzard technikai segítségnyújtás:
közvetlenül a Blizzard, angol nyelven: https://eu.battle.net/support

13. A szerződéstől való elállás

Ha a rendelését tévesen adta le, vagy csak meggondolta magát, azt az áru feladásáig bármikor módosíthatja, kiegészítheti vagy minden következmény nélkül akár le is mondhatja. Erre vonatkozó kérését elfogadjuk telefonon vagy emailben. Ha utánvét esetén a megrendelő a küldemény átvételét megtagadja (nem fogadta el, nem kereste megjelöléssel jön vissza), az Arašid spol. s r.o. fenntartja a jogot, hogy erre a névre és/vagy címre a továbbiakban csak a számla értékének előzetes banki átutalással történő kiegyenlítése után küldjön árut.

Amennyiben webshopunkban rendelt, úgy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztó a szerződéstől (vásárlástól) az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):
az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); vagy
az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén)
Az elállás feltétele, hogy Fogyasztó az Arašid spol. s r.o. címére (Arašid spol. s r.o., Lazovná 69., 97401 Banská Bystrica, Szlovákia) írásbeli nyilatkozatot küldjön, akár emailben az uzlet@pgs.hu email címre vagy a jelen ÁSZF-ben található Letölthető elállási nyilatkozatot kitöltse és a termékkel együtt visszaküldje:

Letölthető elállási nyilatkozat (pdf)

Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a fogyasztó viseli. Amennyiben a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, a szokásostól eltérő fuvarozást választja elállás esetén, az ebből adódó többletköltséget az Arašid spol. s r.o. nem köteles megtéríteni. A termék esetleges nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt a fogyasztó köteles megtéríteni. Az áru visszaszolgáltatása után maximum 14 napon belül az Arašid spol. s r.o. az áru ellenértékét a vásárló részére köteles visszatéríteni. A vásárló köteles az elállási nyilatkozat benyújtását követő 14 napon belül visszajuttatni a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt a kereskedő részére. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az Arašid spol. s r.o. részére megfizetésre, úgy az Arašid spol. s r.o. jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.
Kérjük tisztelt vásárlóinkat, vegyék figyelembe, hogy portós vagy utánvétes visszáru küldeményt nem áll módunkban átvenni. A félreértések elkerülése érdekében kérjük, hogy küldeményéről előzetesen (telefonon vagy emailben) tájékoztatni szíveskedjenek.

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a fogyasztói panasz rendezése az Arašid spol. s r.o. - val nem járt sikerrel, úgy fogyasztói jogvita esetén a Vevő személyes vagy online vitarendezési eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes Békéltető Testületeknél.

a. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál
Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Társaságunk székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

b. Békéltető testület
A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testület az Ön vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek):

 • Baranya Megyei Békéltető Testület, Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
  Telefonszám: 06-72-507-154, Fax: 06-72-507-152, E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.,
  Telefonszám: 06-76-501-500, 06-76-501-525, 06-76-501-523, Fax: 06-76-501-538, E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 • Békés Megyei Békéltető Testület, Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.,
  Telefonszám: 06-66-324-976, Fax: 06-66-324-976
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület, Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.,
  Telefonszám:06-46-501-091, 06-46-501-870, Fax: 06-46-501-099, E-mail: bekeltetes@bokik.hu
 • Budapesti Békéltető Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.,
  Telefonszám: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület, Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.,
  Telefonszám: 06-62-554-250/118, Fax: 06-62-426-149, E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 • Fejér Megyei Békéltető Testület, Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.,
  Telefonszám: 06-22-510-310, Fax: 06-22-510-312, E-mail: fmkik@fmkik.hu
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület, Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a,
  Telefonszám: 06-96-520-217, Fax: 06-96-520-218, E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület, Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.,
  Telefonszám: 06-52-500-710, Fax: 06-52-500-720, E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
 • Heves Megyei Békéltető Testület, Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.,
  Telefonszám: 06-36-429-612, Fax: 06-36-323-615, E-mail: hkik@hkik.hu
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület, Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.,
  Telefonszám: 06-20-373-2570, E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület, Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.,
  Telefonszám: 06-34-513-010, Fax: 06-34-316-259, E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület, Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.,
  Telefonszám: 06-32-520-860, Fax: 06-32-520-862, E-mail: nkik@nkik.hu
 • Pest Megyei Békéltető Testület, Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.,
  Telefonszám: 06-1-269-0703, Fax: 06-1-474-7921, E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Somogy Megyei Békéltető Testület, Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.,
  Telefonszám: 06-82-501-026, Fax: 06-82-501-046, E-mail: skik@skik.hu
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület, Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.,
  Telefonszám: 06-42-311-544, Fax: 06-42-311-750, E-mail: bekelteto@szabkam.hu
 • Tolna Megyei Békéltető Testület, Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet,
  Telefonszám: 06-74-411-661, Fax: 06-74-411-456, E-mail: kamara@tmkik.hu
 • Vas Megyei Békéltető Testület, Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.,
  Telefonszám: 06-94-312-356, Fax: 06-94-316-936, E-mail: vmkik@vmkik.hu
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület, Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.,
  Telefonszám: 06-88-429-008, Fax: 06-88-412-150, E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
 • Zala Megyei Békéltető Testület, Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.,
  Telefonszám: 06-92-550-513, Fax: 06-92-550-525, E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató (vagy az annak képviseletére feljogosított szerv) székhelye határozza meg.

Vállalkozás békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29.§ (11) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettsége

"(11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

(12) A (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot."

Emellett az uniós online vitarendezési platform lehetőséget kínál a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére:

c. European Online Dispure Resolution Platform ¬ Európai Online Vitarendezési Platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy olyan honlapot, amelyen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó vitákat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók a távolságok ellenére is tudják érvényesíteni jogaikat.

Honlap: https://ec.europa.eu/odr/

d. Bírósági eljárás
Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

15. Záró rendelkezések:

Az eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására azzal, hogy a módosításokat az Üzemeltető azok hatályba lépése előtt 30 nappal a www.pgs.hu weboldalon közzéteszi.

A Vevő vállalkozó - jogi személy és az eladó közötti jogvita a Szlovák Köztársaság jogrendje és hatályos jogszabályai alapján kerül rendezésre.

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés lezárásával érvénybe lépnek.

A mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek folyamatosan elérhető a webáruház honlapján, illetve annak teljes tartalma bármikor letölthető és kinyomtatható (böngészője Nyomtatás menüpontja segítségével) vagy az alábbi linkre kattintva.

Besztercebánya, 2020.07.28.